Musikk som historieforteller

Musikk som historieforteller

8th november 2019 Off By elise

Selv om melodien er viktig innen musikk, kan musikken også fortelle en historie gjennom teksten. Disse historiene kan være triste eller glade, og kan dekke alle livets aspekter. Tidligere fantes det også mange formanende sanger, som skulle lære folk riktig oppførsel, og advare mot konsekvensene av feil atferd. Teksten i en sang kan også fortelle mye om tradisjoner og kultur, og kan gjenskape spennende myter eller sanne fortellinger.

Folkesanger og stev

Mange av de norske folkesangene forteller historier om hverdagsliv og tradisjoner, og disse sangene ble gjerne sunget av folk i hverdagen. De norske folkevisene er et kjært eie for mange nordmenn, og en lang rekke av disse sangene lever i beste velgående.

Stev er kortere sanger, og mange av de gamle stevene er såkalte visdomsstev. Det vil si at de formidler en eller annen nyttig kunnskap. De kan nesten kalles musikalske ordtak. Stev har fast verseform, men det finnes mange ulike varianter av stev.

Skillingsviser

Skillingsviser, som også blir kalt gateviser, var dikt som ble solgt på gaten, ofte for nettopp en skilling. De har gjerne melodier som er enkle å synge, og gjerne lånt fra teaterstykker. Skillingsvisenes hovedtema er kjærlighet, fryktelige hendelser eller ting som var aktuelt da de ble skrevet. Noen av dem gjenforteller sanne historier. Skillingsvisene har eksistert helt fra boktrykkerkunsten ble utviklet, da det ble enkelt å trykke opp tekster som folk flest kunne kjøpe. I dag har mange skillingsviser gått i glemmeboken – eller de blir sett på som litt gammeldags, men de er likevel en viktig del av vår musikktradisjon.

Opera og operetter

Operaer og operetter forteller også historier. De kan gjenfortelle myter, historiske hendelser eller en historie som er spesiallaget til operaen. Operetter blir gjerne kalt syngespill, ettersom både de og opera er former for teaterforestillinger satt til musikk. Spesielt opera er kjent for å bruke mange klisjeer, og ofte er det mange tragiske skjebner som gjenfortelles.

Barnesanger

Barnesanger forteller nesten alltid en historie. Mange av historiene kan være glade og morsomme, men det finnes også noen triste og litt skumle barnesanger. Moraliserende barnesanger er ikke like vanlig i dag som tidligere, da sanger gjerne også ble brukt som en del av oppdragelsen. Men alle barn elsker sangtekster med humor, og humor benyttes også når dagens artister lager nye barnesanger.

Popmusikk

Også innen popmusikken er det vanlig å fortelle en historie. Det er sjelden en sang bare handler om musikk, selv om det også forekommer. Ofte ønsker komponisten og tekstforfatteren å formidle et budskap. Å bruke musikk som historieforteller, hører altså ikke bare fortiden til.