Musikk som brobygger

Musikk som brobygger

4th juni 2019 Off By elise

Musikk er kanskje den beste brobyggeren vi har når vi skal møte ukjente mennesker. Selv om folk er ulike alt etter hvor de kommer fra, finnes det musikk i alle land. Hvis to personer som ikke forstår hverandres språk skal knytte bånd, er musikk noe av det smarteste å benytte. Og uansett hvor i verden du reiser, er det spennende å oppdage den lokale musikken. Den er kanskje annerledes enn din egen musikk, men all musikk forteller noe om stedet den har oppstått og menneskene som bor der.

Del musikken din med andre

På samme måte som du synes andres musikk er eksotisk, synes også folk fra andre land av norsk musikk er eksotisk. De vil kanskje gjerne høre hvilke musikktradisjoner som finnes her i landet, ettersom det forteller dem litt om nordmenn og norsk kultur. Musikk egner seg derfor fint som brobygger mellom nordmenn og innvandrere, og alle kan kommunisere gjennom musikk, uavhengig av språkkunnskaper.

Den felles musikkarven knytter folkegrupper sammen. For de fleste nordmenn er det helt naturlig å kunne de kjente barnesangene, men mange innvandrere lærer aldri de norske barnesangene, og de hører aldri de norske folkeeventyrene. Da går de glipp av ting som andre norske barn vokser opp med. Musikk og fortellinger er knagger vi gjerne henger ting på senere i livet, så det er lurt å dele denne arven med alle som vokser opp her i landet. Selvsagt har innvandrerne sin egen musikk og kultur de gjerne vil ta vare på, men det er ingen motsetning mellom å bevare egen kultur og samtidig bli en del av den norske kulturen. Mange innvandrere ville nok satt pris på å lære flere norske sanger, nettopp for å bli bedre kjent med norsk kulturarv og for å forstå den norske folkesjela litt bedre.