Musikk er folkets kultur

Musikk er folkets kultur

10th desember 2019 Off By elise

Det er ingen tvil om at musikk er kultur, men det er ofte den høykulturelle kunstmusikken som blir framhevet, og som får status som «kultur». Da er det lett å glemme at musikk først og fremst er folkets kultur, og at alle typer musikk er like viktige kulturbærere. I kulturell sammenheng er folkelige sanger like viktige som kunstmusikken, og ofte forteller den tradisjonelle folkemusikken mer om et land og et folk enn det kunstmusikken gjør. Slik er det over hele verden. Det er først og fremst den folkelige musikken som betyr noe for vanlige mennesker, og denne musikken får ofte altfor lite oppmerksomhet.

Hverdagsmusikkens betydning

Musikk er viktig i alle sammenhenger, både ved store høytider og feiringer, og i skoler, barnehager og familier. Det er ikke mange generasjoner siden folk sang sammen når de møttes. I dag er denne tradisjonen nesten utdødd, bortsett fra i religiøs sammenheng. Men folkelig musikk er likevel mye i bruk i hverdagen. Vuggesanger og barnesanger er ofte vårt første møte med musikk, og det spiller ingen rolle for barnet om mor eller far er flinke til å synge eller ikke. Vuggesanger handler om tryggheten som skapes når foreldrenes stemmer synger rolige toner på sengekanten. Dette kan knytte sterke bånd mellom foreldre og barn, og skape gode minner og musikkopplevelser som sitter resten av livet.

Hverdagsmusikken er på mange måter viktigere enn kunstmusikken når det gjelder å skape interesse for musikk. Kjærlighet til musikk skapes i ung alder, og det er viktig å ta vare på barnesangene og tradisjonen med å synge for de små. Det handler både om gode opplevelser og om å bygge kjærlighet til musikk. De folkelige sangene er like verdifulle som symfonier, og vuggesanger er like verdifulle som operaarier. Den folkelige musikken, og statusen til folkelig musikk, kan si langt mer om et land og en kultur enn kunstmusikken gjør, for det er nettopp den folkelige musikken som er mest i bruk i hverdagen. Det er den folkelige musikken barn synger med på, ler av og danser til.

Musikktradisjoner i fare

Dessverre er det også den folkelige musikken som er mest i fare. Det er de folkelige sangene som blir erstattet av utenlandsk popmusikk, og det blir stadig mindre vanlig å synge når folk møtes. Mange synger nesten aldri, eller bare når de er i kirken. De fleste går heller ikke rundt juletreet, og kan ikke de gamle julesangene som pleide å være allemannseie. Mange kan ikke engang de tradisjonelle barnesangene, og kan dermed heller ikke videreformidle dem til sine egne barn. Men hvis vi lar den folkelige musikken dø ut, mister vi en svært viktig del av kulturen vår. Derfor er det viktig å ta vare på sangskattene våre. Heldigvis er dette noe alle kan bidra med.