Musikk for eldre

Musikk for eldre

26th juli 2019 Off By elise

Det er ikke bare unge mennesker som har god nytte av musikk. Musikk er også til glede for eldre, og kan påvirke både den fysiske og den mentale helsen. Studier viser at eldre mennesker som lytter til musikk bruker mindre medikamenter, spesielt sovemedisiner. Eldre som lytter til musikk har også bedre fysisk helse, og de sliter mindre med depresjoner. Selvsagt gjelder det å finne musikk som hver enkelt liker. Du blir jo ikke i bedre humør av å høre på musikk du ikke liker.

Hvorfor er musikk sunt?

Musikk aktiverer mange deler av hjernen samtidig. Det aktiveres flest områder samtidig dersom du selv utøver musikk, enten ved å spille eller synge, men også det å lytte til musikk er god trening for hjernen. Både hørsel, følelsesapparatet og de kognitive delene av hjernen aktiveres samtidig når du lytter til musikk. Musikk framkaller minner og hjelper hukommelsen, både når du lytter og når du selv synger eller spiller. Alt dette er sunt for mennesker i alle aldre. Musikk kan altså brukes som ren hjernetrim. Det å lære å spille, også i voksen alder, trener hjernen enda mer, og det å synge og danse sammen med musikken gjør også godt for kropp og sinn.