Hva er kunstmusikk?

Hva er kunstmusikk?

26th januar 2020 Off By elise

Kunstmusikk er musikk som er laget av en navngitt person, og som primært er laget for å framføres som konserter. Kunstmusikken står i motsetning til folkemusikken, som kan være videreformidlet fra person til person og endret mange ganger før den eventuelt har blitt skrevet ned. I dagligtale blir ordet kunstmusikk først og fremt brukt om opera, klassisk musikk, samtidsmusikk og ballett. Ofte kreves det høyere kompetanse for å lage kunstmusikk, og mange av komponistene har tatt musikkutdanning. Kunstmusikken skrives ned som noter, noe som ikke alltid skjer med popmusikk og folkemusikk.

Musikk for overklassen

Kunstmusikk ble tidligere mest brukt i kirkelig sammenheng eller som musikk for adel og overklasse. Da var det gjerne rike støttespillere, såkalte mesener, som ga komponistene penger for å lage verkene sine, og det var et klart skille mellom musikken overklassen hørte på, og musikken til folk fra lavere samfunnslag. Dermed ble også kunstmusikken fremhevet som noe finere og bedre enn folkemusikk, og dette skillet finnes delvis ennå, selv om all musikk naturligvis er like verdifull. Men i mange hundre år var det stort sett overklassen som hadde råd til å gå på konserter og operaforestillinger. Vanlige folk møtte bare kunstmusikken da de var i kirken.