Høyere musikkutdanning

Høyere musikkutdanning

3rd mars 2020 Off By elise

Hvis du ønsker å ta høyere utdanning innen musikk, finnes det flere universiteter og høyskoler som tilbyr dette. Du kan fordype deg i ett eller flere emner innen musikk, eller spesialisere deg innen ditt valgte instrument, eller innen sang, musikkteori, musikkproduksjon eller komposisjon. Det tilbys årsstudier, bachelorgrad (treårig utdannelse) og mastergrad (femårig utdannelse). Du trenger generell studiekompetanse for å søke, og de fleste universitetene og høyskolene har opptaksprøver. Sjekk med hver enkelt linje for å finne ut hva som kreves for å komme inn.

Hvor kan jeg studere?

De mest kjente lærestedene innen høyere musikkutdanning er Norges Musikkhøgskole, Høgskolen i Innlandet, Nord universitet, Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen, Ansgar Teoretiske Høgskole, NLA Høgskolen, Barratt Due musikkinstitutt, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høyskolen Kristiania, Høgskulen i Volda, Universitetet i Agder, Høgskolen i Østfold, NTNU og Universitetet i Oslo. Hvilke studieretninger som tilbys varierer litt mellom de ulike skolene, så ta deg tid til å se gjennom tilbudene som finnes.

Krav og søknadsfrister

Som oftest må du ha generell studiekompetanse for å komme inn på høyere musikkutdanning, men det kan gis unntak i spesielle tilfeller. Du må også gjennom opptaksprøver. Søknadsfristen for høyere utdanning er 15. desember hvert år. Høyere musikkutdanning gir deg gode jobbmuligheter innen både utøvende musikk og pedagogikk. Opptak til utøvende utdanning har lokale opptak, og du søker direkte til hvert studiested. Bachelorutdanningene har samordnet søknadsprosess. Du må prøvespille og gå gjennom gehør- og teoriprøver for studier innen klassisk musikk og kirkemusikk, mens andre studieretninger har andre opptaksprøver.

Trenger jeg høyere musikkutdanning?

Det spørs litt på hvilke ambisjoner du har. Selvsagt er det mange som klarer seg fint uten høyere musikkutdanning, det gjelder for eksempel mange popmusikere. Men en høyere utdanning gir deg en faglig bakgrunn som blir verdsatt. Du kan vise til at du er godt skolert, og det gjør det lettere å få jobb som musiker eller pedagog etter endt utdanning. Universitetene og høyskolene har etter hvert fått konkurranse av private aktører, og noen av disse er godkjente høgskoler. Det har også blitt lettere å utdanne seg i utlandet, men fortsatt står den tradisjonelle utdanningen sterkt. Hvis du kan vise til utdanning fra de anerkjente universitetene og høgskolene, vil du ofte ha et fortrinn når du skal søke jobb senere. Og ettersom det kan være vanskelig nok å leve av musikk som det er, så vil alle fortrinn være en god fordel å ha med seg senere i livet.