Bygg nettverk gjennom musikk

Bygg nettverk gjennom musikk

10th august 2020 Off By elise

Musikk er en perfekt nettverksbygger, enten du sliter med fysiske helseproblemer, språkproblemer eller ensomhet. Er du ensom, kan du melde deg inn i et kor eller et korps. Der møter du mennesker med samme interesse som deg. Du kan også delta på dansekurs.

Skolekorpsets betydning

Mange barn og unge har hatt stor glede av å spille i korps. Der lærer de å spille et instrument, de får dra på korpsturer og får mange nye venner. I tillegg bygger musikken selvtillit og stolthet, og kan hjelpe barn som føler seg litt ensomme i andre sammenhenger. Korps handler ikke bare om å spille i barnetoget på 17.mai. Mange korps fokuserer også på moderne musikk og framfører popmusikk på konserter året gjennom.

Sang skaper vennskap

Som voksen er kor den perfekte måten å bygge lignende selvtillit og glede. Du får synge sammen med andre, framføre sangene på konserter og reise rundt med koret. Hvis du går i kirken, kan du melde deg inn i kirkekoret. Der trenger de som regel alltid sangere. Du får framføre store og små verk ved ulike anledninger. Enten du synger i kirkekor eller andre typer kor, får du også spre glede til andre mennesker, og det å glede andre, gir også glede tilbake.

Musikk som integreringsverktøy

Musikk kan også brukes til å integrere innvandrere. Mange som kommer til Norge sliter med språket, og har problemer med å finne venner og bygge nettverk. Å synge i kor kan hjelpe både i språkopplæringen og det blir lettere å finne venner gjennom koret. Ungdom med innvandrerbakgrunn kan også bli lettere integrert ved å bli med i kor, korps eller gå på musikkskole. Flere steder i Norge har allerede kor som skal hjelpe innvandrere å lære norsk og integrere seg raskere. Musikk sprer dessuten glede til mennesker som kan ha hatt det tungt i livet før de kom til Norge.